Video ukážky zo spoločného koncertu Májovanky a Stříbrňanky - 13.02.2014 v Hodoníne

               

               

RADIO DECHOVKA – PRVNÍ DECHOVKOVÉ RADIO