FOTO z 2.-ho koncertu - 24.01.2014 hosť manželia OSIČKOVI s cimbálom