O 7a.gif

        Dychová hudba Májovanka bola založená v januári roku 1977 v malej záhoráckej  obci Petrova Ves.  Zriaďovateľom sa stalo JRD 9. mája v Senici, od toho vznikol aj názov  kapely. V tomto období vedie kapelu Ján Pochylý. V roku 1997 preberá žezlo kapelníka  spevák Peter Solárik a pôsobisko kapely sa presúva do neďalekého mestečka Holíč, kde   pôsobí do dnes. Tomuto napomohla aj skutočnosť, že väčšina muzikantov pochádza z tohto  mesta a Holíč v tom čase mohol poskytnúť lepšie ekonomické zázemie pre kapelu.   V roku 1998 Májovanka zaznamenáva výrazný výkonostný vzostup. Veľkou mierou k tomu  prispel vtedajší umelecký vedúci kapely Stano Dávid.   Po 20 ročnom pôsobení Petra Solárika na poste kapelníka, preberá túto funkciu v roku 2017 klarinetista Juraj Kollár.   

         R epertoár Májovanky tvoria skladby záhoráckych autorov (napr. M. Irša, vlastné  skladby kapelníka P. Solárika) , slovenských autorov (napr. A. Hudec, S.  Mášik ), klasikov českej dychovky   a prevažnú časť tvoria skladby moravských autorov,   vzhľadom k položeniu Holíča, ktorý leží priamo na hranici so susednou Moravou, kde reč i kultúrne obyčaje  sú si veľmi blízke. Preto je táto oblasť často nazývaná „ Slovenské pomoravie“.

        Za celú dobu svojej činnosti sa Májovanka zúčastnila veľkého množstva  koncertných  vystúpení, tanečných zábav, plesov či svadobných veselíc, ale hlavne festivalov dychových  hudieb. Poslucháči sa s touto kapelou mohli stretnúť na rozhlasových vlnách v rôznych  dychparádach, v roku 2006 v hodinovom živom koncerte v relácii  Adama Hudeca „Kapela  hraj“, alebo v hudobnozábavných televíznych reláciách „ Záhorácka búda“, „Vtipkári“. Ako konferencier, ľudový rozprávač či moderátor dlhé roky spolupracuje s kapelou vynikajúci Ľudomil Kuba.  Májovanka účinkovala na rôznych podujatiach v zahraničí. napr. viackrát koncertovala  v Nemecku, v Českej republike v Rakúsku, Švajčiarsku, účinkovala na folklórnom festivale v Srbsku a  zúčastnila sa hudobného festivalu vo Francúzsku.

       V roku 1998 vydáva svoj prvý zvukový nosič s názvom  „ Z oboch brehú Moravy “  v spolupráci s vtedajším predsedom Združenia dychových hudieb Slovenska p. Jánom  Jamriškom, v marci roku 2001 pod umeleckou taktovkou Stana Dávida vydáva druhý CD  album s názvom
„ Lásko, moja lásko “
a v novembri 2005 v spolupráci s Pavlom Zajáčkom  vydáva svoje tretie CD s názvom „ Vianoce s Májovankou “. V októbri 2006 vydáva svoj  prvý DVD nosič
„ Vianoce s Májovankou “
.  V júni 2009 už pod umeleckým vedením P. Solárika vydáva štvrté CD s názvom  „ Pro  starenku “, ktoré je poskladané prevažne z vlastných skladieb, na ktoré nadväzuje v poradí  druhé DVD rovnomenného názvu vydané v predvianočnom období 2009. Začiatkom augusta 2012 pri príležitosti 35.-teho výročia založenia kapely vydáva piate CD s názvom  „ Stratená láska “, kde sú vo veľkej väčšine skladby z vlastnej autorskej dielne.V máji 2015 vydáva tretí DVD nosič
" Májovanka a jej hostia ", na ktorom mimo množstva skladieb sú aj rozhovory s pozvanými hosťami, ktorý v minulosti spolupracovali a v súčasnosti spolupracujú s Májovankou. Napríklad vynikajúci krídlováci Stano Masaryk či Stano Dávid, ale aj známy záhorácky skladateľ Miroslav Záhorský (Irša). Koncom augusta 2017 pri príležitosti 40.-teho výročia založenia Májovanky už pod vedením Juraja Kollára vydáva kapela šieste CD s názvom " Nikomu já nepovím " , ktoré je taktiež z polovice poskladané z vlastnej autorskej dielne.

O 7b.gif