FOTO z 1.-ho koncertu - 25.10.2013 hosť sourozenci BAŤKOVI s cimbálom